Regler i MusikTeatret og Biografer

  • Fotografering er ikke tilladt.
  • Lyd- og videooptagelse er ikke tilladt.
  • Rygning i MusikTeatret er ikke tilladt.
  • Sluk mobiltelefon (inkl. display).
  • Overtøj må ikke medbringes i koncert- og teatersalen (garderobe kr. 10,-).
  • De tilforordnedes retningslinier skal efterkommes.
© MusikTeatret Albertslund    •    Bibliotekstorvet 1-3    •    2620 Albertslund    •    Telefon: 4364 0244    •    E-mail: kontor@mute.dk