Regler i MusikTeatret og Biografer

  • Fotografering er ikke tilladt.
  • Lyd- og videooptagelse er ikke tilladt.
  • Rygning i MusikTeatret er ikke tilladt.
  • Sluk mobiltelefon (inkl. display).
  • Overtøj må ikke medbringes i koncert- og teatersalen (garderobe kr. 10,-).
  • De tilforordnedes retningslinier skal efterkommes.