Udlejning

Det er muligt at leje MusikTeatrets lokaler til forskellige formål, f.eks. koncerter, forestillinger, møder, konferencer, produktionsøvere m.m.

Lokaler og kapacitet

MusikTeatret Albertslund råder over en stor koncert-/teatersal og to biografsale.
Biografens Sal A rummer 231 pladser. Biografens Lillebio rummer 96 pladser. Salene bruges foruden til filmforevisninger også til møder, konferencer, stand-up, koncerter m.m.
Koncert-/teatersalen rummer 1000 pladser. Salen bruges til egne koncerter og forestillinger, og til udlejninger inden for teater, koncerter, events, fester, udstillinger, møder, konferencer, film og en række idrætsaktiviteter.
Teaterfoyeren har café/kiosk og billetsalg og store publikumsarealer, som kan rumme selvstændige arrangementer (koncerter, møder, fester, børneteater, talks etc.)
På bagsiden af MusikTeatret findes mulighed for en udendørsscene med udsigt over vandbassinet.
MusikTeatret disponerer i øvrigt over Alrummet, der kan rumme møder på op til 50 personer. Derudover rummer MusikTeatret kunstnergarderober, kontorer, baglokaler, depoter m.m.

Priser

Pris for udlejning afhænger af lejerens behov for lokaler, teknik og bemanding m.m. Der skelnes mellem kommercielle udlejninger og udlejninger til det lokale foreningsliv.
Skoler m.fl. har særlige ordninger mht. særarrangementer i biografen.

Kontakt MusikTeatret og få et godt tilbud!